Głogówecka Akademia Wiedzy

by

Kategoria Wydarzenia

Opublikowano 15 grudnia 2015


Na dzień 18 grudnia zaplanowano kolejne zajęcia GAW. Pierwszą prelegentką była mgr Patrycja Donath, która skupiła się na kwestii ludzi zmuszonych do korzystania z protez kończyn górnych lub dolnych, słowem na „życiu po amputacji”. Po protezę sięgają ludzie w następstwie poważnych schorzeń nowotworowych, wskutek urazów fizycznych lub ciężkich skutków chorób układu krążenia. Prelegentka w swoim bardzo przemyślanym i logicznym wywodzie pokazała, iż sztuczne uzupełnienie brakujących części ciała znane już było mieszkańcom starożytnego Egiptu i średniowiecznej Europy. Współczesna protetyka korzysta z protez mechanicznych i bardziej wyspecjalizowanych mioelektrycznych, które zapewniają pacjentowi sporą dozę funkcjonalności. Pani Patrycja, absolwentka wydziału inżynierii biomedycznej, pracuje w krakowskiej firmie CORMACH i dysponuje szeroką wiedzą w zakresie protetycznych nowości. Prezentacji towarzyszył krótki filmik, który ilustrował protezy najnowszej generacji umożliwiające niemalże normalne życie. Nieco studząco brzmiała informacja o kosztach takich „gadżetów”, które zamykają się nierzadko w kwocie stu tysięcy zł.

Wykład drugi „Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia”, będący tytułem wiersza księdza Jana Twardowskiego, wygłosiła pani mgr Anna Sprężyna. Skupiła się ona na historycznym wymiarze kalendarium świąt, czyli na poczynaniach cesarzy Aureliana i Konstantego, których należy uważać za kreatorów tej religijnej tradycji. Prelegentka zaakcentowała też zasługi św. Franciszka, który pragnąc ludziom unaocznić fenomen ubóstwa narodzin Boga, urządził pierwszą szopkę. Oprawę muzyczną tych wyjątkowych dni stanowią oczywiście kolędy, które śpiewano już w wiekach średniowiecznych. Godne odnotowania są tu zasługi naszych poetów narodowych, którzy lirycznymi strofami wyrażali swój zachwyt nad narodzinami Jezusa. Pani Anna, doświadczona polonistka, unaoczniła słuchaczom, iż kolędy wyśpiewywane żarliwie co roku, pochodzą często sprzed kilku stuleci. Ten emocjonalny wykład wpisał się bardzo dobrze w czas oczekiwania na pierwszą gwiazdkę.

Oprawę muzyczną tego nastrojowego wieczoru stanowił występ orkiestry OSER BLASS BAND, która niejednokrotnie gościła już na naszej akademii. Sympatyczni muzycy, pod kierownictwem pana Andrzeja Namysło, uraczyli zebranych wiązanką popularnych melodii rozrywkowych a także kolęd. Organizatorzy wszechnicy podjęli słuchaczy tradycyjnym barszczem i pasztecikami.

Kolejne zajęcia odbędą się 8 stycznia 2016 roku.

Barbara Grzegorczyk


Dodaj komentarz