Głogówecka Akademia Wiedzy

by

Kategoria Galeria,Wydarzenia

Opublikowano 5 stycznia 2016


Realizatorką pierwszego tematu „Pamięć – rodzaje, cechy i funkcjonowanie”, była debiutująca w naszej wszechnicy mgr Aleksandra Trenk, doktorantka UJ w Krakowie. Punktem wyjścia wykładu była klasyfikacja rodzajów pamięci pod kątem trwałości przechowywania informacji w mózgu. Warto tu odnotować fakt, iż jest ona nierozerwalnie związana z rodzajem zmysłu kierującego komunikat. Pojemność mózgu jest ogromna, sięga do 2 mln gigabajtów. Warto też pamiętać, iż już w 30 roku życia rozpoczyna się proces obumierania komórek mózgowych. Niebagatelną rolę w utrzymaniu sprawności tego organu odgrywa odpowiednia higiena życia (sen, racjonalna gospodarka płynami aktywności fizycznej). Człowiek może dopomóc organizmowi w utrzymaniu sprawności mózgu zmuszając go do ustawicznego wysiłku. Mowa tu o propagowanym dla ludzi starszych oddawaniu się szaradom, krzyżówkom czy uczeniu się prostych rymowanek, które sprawiają, iż nasz mózg, mimo wygaśnięcia obowiązków profesjonalnych, będzie stale pracował.

Ten bardzo logicznie prowadzony wykład uzmysłowił, iż trzeba żyć mądrze, respektując potrzeby całego organizmu.

Temat drugi zatytułowany „Wychowanie do życia w rodzinie czy edukacja seksualna” zaprezentował dr Andrzej Szała, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Głogówku. Prelegent omówił dwa warianty edukacji młodzieży przygotowujące ją do życia w rodzinie. Jeden z nich, realizowany jest od lat 90 – tych w polskiej szkole i obejmuje zagadnienia dotyczące zarówno kwestii cielesnych (dojrzewanie płciowe, seksualność osobniczą, ciążę, poród) jak i kwestie etyczne związane z istnieniem rodziny (dojrzałość życiowa, odpowiedzialność, podstawy trwałości związku). Światowa Organizacja Zdrowia postuluje nowy model edukacji młodzieży (funkcjonujący już w wielu krajach Zachodnich) w których na plan pierwszy wysuwa się kwestię seksualności a ściślej wczesnego uzmysłowienia radości obcowania z ciałem tudzież akceptowanie różnic seksualnych płci. Prelegent nie był gołosłowny w prezentowaniu tych dwu systemów edukacji i zaprezentował dane statystyczne ilustrujące konsekwencje II modelu edukacji. Na czytelnych wykresach można było zobaczyć jak kształtują się problemy wczesnej inicjacji seksualnej aborcji i samobójstw nieletnich w takich krajach jak Szwecja, Wielka Brytania czy Niemcy. Wnioski z powyższej prezentacji są dość oczywiste. Nie chciejmy na siłę dorównywać do europejskich czołówek. Szanujmy własny, ugruntowany tradycją, model wychowania.

Miłym akcentem muzycznym styczniowego spotkania był mini recital Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Domu Kultury, kierowanej przez mgr Rafała Miczkę, na który złożyło się 6 utworów utrzymanych w nastrojach Bożonarodzeniowych. Orkiestra założona w 2004 roku rekrutująca się z muzyków pochodzących z naszej gminy (wiek od 6 do 24 lat) gra z ogromną pasją, o czym mogli się przekonać słuchacze wszechnicy.

 

Barbara Grzegorczyk

 

Zdjęcia: Życie Głogówka

 


Dodaj komentarz