Kółko Matematyczne

Kółko Matematyczne to nowa propozycja Domu Kultury skierowana do każdego ucznia chcącego poszerzyć swoją wiedzę z matematyki. Spotkania mają charakter otwarty, tzn. nie obejmują tylko uczniów zdolnych. Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach matematycznych, ale także pomoc uczniom słabszym w lepszym zrozumieniu matematyki. Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach uczniowie poszerzają swoje wiadomości i umiejętności matematyczne, rozwijają pomysłowość w myśleniu i działaniu.

Celem spotkań jest rozwijanie pamięci, umiejętności myślenia abstrakcyjnego, rozwijanie logicznego rozumowania, rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych, rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem i niekonwencjonalnego sposobu dochodzenia do poprawnego wyniku, kształtowanie umiejętności stosowania symboli literowych i rysunków przy rozwiązywaniu różnych zadań, wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych, nauczanie przedstawienia rozwiązań problemów i zadań w czytelny sposób, wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowanie błędów, wyrabianie systematyczności i wytrwałości, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

Prowadzenie: Henryk i Krystyna Rak

  • Wtorek – w godzinach od 16.00 – 17.00
  • Środa – w godzinach od 14.30 – 17.30
  • Czwartek – w godzinach od 14.30 – 17.00
  • Piątek – w godzinach od 14.45 – 17.00
  • Sobota – w godzinach od >9.00 – 12.00

Odpłatność: 100 zł /osoba

Brak postów do wyświetlenia, użyj wyszukiwarki