Kółko taneczne

„Tańce są po to, aby ludzie uczyli się uprzejmości w towarzyskim obcowaniu, aby chłopcy i dziewczęta mieli okazję do zawierania znajomości i przyjaźni”
Taniec zaliczany jest do jednej z najstarszych form sztuki i kulturowej działalności człowieka. Zawsze był i jest nadal jednym ze sposobów przeżywania, przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego odreagowania oraz okazją do zabawy.

Wspólnym celem zabaw i tańców przy muzyce jest rozwijanie w dzieciach poczucia kolektywizmu oraz zwiększenie odpowiedzialności.

Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność dzieci.
Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, podporządkowywać się umownym przepisom, wyrabia pozytywne cechy charakteru, kształci wrażliwość estetyczną…

Prowadzenie: Helena Miczka – Luda

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek: grupa Biedroneczki w godzinach od. 16.30 – 17.30, grupa Salio w godzinach od. 17.45 – 18.45

Odpłatność od osoby za jeden miesiąc wynosi 15 zł

Brak postów do wyświetlenia, użyj wyszukiwarki