Tło - tutaj jesteś

Nauka gry na skrzypcach

Ognisko Muzyczne MGOK prowadzi nabór na nowy instrument w ofercie - skrzypce!

Zajęcia będą się odbywać w piątki w godzinach ustalonych z rodzicami.
Lekcji gry na instrumencie udzielać będzie Laura Petzuch.

Przyjmujemy zapisy pod nr tel. 77 406 91 40 lub osobiście w biurze MGOK. Warunkiem otwarcia klasy skrzypiec jest zebranie czteroosobowej grupy chętnych.

Zapraszamy serdecznie!

Obraz: