Baner

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Smaki dobrego życia" - modernizacja kuchni oraz wyposażenie zaplecza kuchennego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku na potrzeby prowadzenia warsztatów kulinarnych" mająca na celu stworzenie warunków do prowadzenia warsztatów kulinarnych oraz informatycznych przez przystosowanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku do prowadzenia zintegrowanej działalności, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tło - tutaj jesteś

Zamówienia publiczne - Konwersja Cyfrowa Domów Kultury


Obraz:

Informacje o postępowaniach ofertowych w ramach realizacji projektu grantowego pn. „W SIECI KULTURY", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" dotycząca realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury".

zawiadomienie_o_uniewaznieniu_w_sieci_kultury_komputer.pdf - III nabór

zawiadomienie_o_wyborze_oferty_wsiecikultury-video_.pdf - II nabór
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_w_sieci_kultury_-komputer.pdf - II nabór

zawiadomienie_o_uniewaznieniu_-_w_sieci_kultury_-_video.pdf - I nabór
zawiadomienie_o_uniewaznieniu-w_sieci_kultury-komputer.pdf - I nabór
zawiadomienie_o_wyborze_oferty_w_sieci_kultury_audio.pdf - I nabór