Baner

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Smaki dobrego życia" - modernizacja kuchni oraz wyposażenie zaplecza kuchennego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku na potrzeby prowadzenia warsztatów kulinarnych" mająca na celu stworzenie warunków do prowadzenia warsztatów kulinarnych oraz informatycznych przez przystosowanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku do prowadzenia zintegrowanej działalności, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tło - tutaj jesteś

Galerie zdjęć

Głogówecka Akademia Wiedzy - było ciekawie

Realizatorką pierwszego tematu „Pamięć – rodzaje, cechy i funkcjonowanie”, była debiutująca w naszej wszechnicy mgr Aleksandra Trenk, doktorantka UJ w Krakowie. Punktem wyjścia wykładu była klasyfikacja rodzajów pamięci pod kątem trwałości przechowywania informacji w mózgu. Warto tu odnotować fakt, iż jest ona nierozerwalnie związana z rodzajem zmysłu kierującego komunikat. Pojemność mózgu jest ogromna, sięga do 2 mln gigabajtów. Warto też pamiętać, iż już w 30 roku życia rozpoczyna się proces obumierania komórek mózgowych. Niebagatelną rolę w utrzymaniu sprawności tego organu odgrywa odpowiednia higiena życia (sen, racjonalna gospodarka płynami aktywności fizycznej). Człowiek może dopomóc organizmowi w utrzymaniu sprawności mózgu zmuszając go do ustawicznego wysiłku. Mowa tu o propagowanym dla ludzi starszych oddawaniu się szaradom, krzyżówkom czy uczeniu się prostych rymowanek, które sprawiają, iż nasz mózg, mimo wygaśnięcia obowiązków profesjonalnych, będzie stale pracował.