Tło - tutaj jesteś

O nas

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku

Batorego 10
48-250 Głogówek,
tel.: 77 406 91 40
fax.: 77 406 91 42
e-mail: mgok@glogowek.pl
http:// www.mgok.glogowek.pl
Dyrektor: Irena Sołtysek

Zakres działania Ośrodka to prowadzenie statutowej działalności z młodzieżą w zakresie upowszechniania kultury: taniec, piosenka, kabaret, teatr dziecięcy i młodzieżowy, plastyka oraz organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, artystycznych, masowych, regionalnych.

Współpracujemy z ościennymi ośrodkami kultury min.(Gminne Centrum Kultury w Białej, Dom Kultury w Krapkowicach, Ośrodek Kultury w Prudniku, Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach ), jak również z placówkami oświatowymi (Publiczne Przedszkole nr 3 i nr 4 w Głogówku, Szkoła Podstawowa nr.1 im. Marii Skłodowskiej – Curii i Szkoła Podstawowa nr.2 im. Henryka Sienkiewicza w Głogówku, Publiczne Gimnazjum im. Króla Jana Kazimierza, Zespół Szkół w Głogówku, Publiczne Gimnazjum w Białej, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr.1 w Kędzierzynie – Koźlu, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr.2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie – Koźlu, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach), ponadto nawiązaliśmy współpracę z wykładowcami Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowkiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jednostki podległe:

Miesięcznik „Życie Głogówka”

Redaktor naczelny: Stanisław Stadnicki
48-250 Głogówek,
ul. Batorego 10,
tel. 77 40 69 143

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Kierownik: Bożena Glacel
48-250 Głogówek,
ul. Batorego 10,
tel. 77 437 40 51

Muzeum Regionalne w Głogówku

Kierownik: Aleksander Devosqes – Cuber
48-250 Głogówek,
ul. Słowackiego 1,
tel. 77 437 35 00

Do zadań Biblioteki Publicznej należy udostępnianie księgozbioru w czytelni i wypożyczalni, zarówno w Głogówku jak i w filiach bibliotecznych (Racławice Śląskie, Twardawa, Błażejowice, Biedrzychowice, Szonów, Kazimierz, Wierzch).Ponadto biblioteki organizują szereg imprez o charakterze edukacyjnym (lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania z przedszkolakami).

Sekcje działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku:

Chór Glogovia

 • dyrygent Oskar Koziołek-Goetz

Orkiestra Dęta

 • dyrygent Robert Trinczek

Ognisko Muzyczne

 • instruktor Łukasz Goliszewski – gitara klasyczna
 • instruktor Mirosława Ignac – fortepian
 • instruktor Marcin Imiołek – perkusja
 • instruktor Dominika Korasiak – flet poprzeczny
 • instruktor Władysław Mołdrzyk – keyboard, zajęcia teoretyczne
 • instruktor Laura Petzuch – skrzypce
 • instruktor Rafael Weinert – trąbka
 • instruktor Robert Wurst – keyboard, trąbka, akordeon
 • instruktor Karolina Siwoń – klarnet, keyboard, zajęcia teoretyczne

Studio Piosenki

 • instruktor Ewa Baran

Kółko Teatralne

 • instruktor Waldemar Lankauf

Kółko Plastyczne

 • instruktor Anna Wyszyńska

Kółko Matematyczne

 • instruktor Krystyna Rak  
 • instruktor Henryk Rak

Kółko Języków Obcych

 • język angielski
  • prowadzenie Henryka Wiatr
 • język niemiecki
  • prowadzenie Sandra Niebiosa

Robotyka LEGO

 • instruktor Aneta Śniechota

Yoga

 • instruktor Teresa Głuszek, Weronika Gucman

Opolska Szkoła Tańca ROYAL DANCE CENTE

 • instruktor Natalia Kawa