Tło - tutaj jesteś

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Młodzieżowa Orkiestra Dęta działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku i DFK Głogówek-Winiary od marca 2004 roku, a pierwszy publiczny występ odbył się już po trzech miesiącach prób. Członkowie orkiestry to dzieci i młodzież z Głogówka oraz okolicznych miejscowości.

Założycielem orkiestry i pierwszym dyrygentem był Rafał Miczka. Młodzieżowa Orkiestra Dęta liczy 30 muzyków, którzy wywodzą się z Ogniska Muzycznego działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku, Państwowej Szkoły Muzycznej im. Piotra Świerca w Krapkowicach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie Koźlu. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Głogówka występuje na licznych imprezach lokalnych: dożynkach, paradach, pokazach i innych uroczystościach, w domach kultury, szkołach oraz na imprezach plenerowych. Swoimi występami uświetniała również prestiżowe imprezy w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Cieszynie i Zakopanym. Na swoim koncie ma również koncerty za granicą, występowała w Czechach, Niemczech, Francji i Szwajcarii.

MOD z Głogówka brała również udział w licznych konkursach i przeglądach, m.in.:

  • w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Głubczycach
  • w Przeglądzie Orkiestr Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy,
  • w Przeglądzie Zespołów, Chórów i Orkiestr Powiatu Prudnickiego Popularyzujących Kulturę Niemiecką,

Orkiestra jest wspierana dotacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu „Wsparcie działalności zespołów artystycznych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na Śląsku Opolskim”.

Prowadzenie: Robert Trinczek

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz: