Baner

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Smaki dobrego życia" - modernizacja kuchni oraz wyposażenie zaplecza kuchennego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku na potrzeby prowadzenia warsztatów kulinarnych" mająca na celu stworzenie warunków do prowadzenia warsztatów kulinarnych oraz informatycznych przez przystosowanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku do prowadzenia zintegrowanej działalności, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tło - tutaj jesteś

Podziękowanie - Dożynki Gminne Głogówek-Oracze 2022

Serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w organizację tegorocznego święta plonów oraz za wsparcie finansowe.

Dożynki Gminne na Oraczach przeszły już do historii, a my jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy pomogli w organizacji i wsparli finansowo tegoroczne wydarzenie.

Obraz:

Obraz: