Baner

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Smaki dobrego życia" - modernizacja kuchni oraz wyposażenie zaplecza kuchennego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku na potrzeby prowadzenia warsztatów kulinarnych" mająca na celu stworzenie warunków do prowadzenia warsztatów kulinarnych oraz informatycznych przez przystosowanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku do prowadzenia zintegrowanej działalności, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tło - tutaj jesteś

Głogówecka Akademia Wiedzy

22 maja, termin rozpoczęcia kolejnych zajęć GAW.

Jako pierwsza wystąpiła pani Janina Okrągły, posłanka na Sejm RP, lekarz internista. Temat wystąpienia brzmiał “Choroby rzadkie”, z którego słuchacze mogli się dowiedzieć, iż owe “rzadkie” są niestety częste, mówimy bowiem o schorzeniach, które pojawiają się u pięciu osób na 10 tyś. W Polsce choruje na nie od 6-8% społeczeństwa, czyli dość pokaźna liczba obywateli. W rejestrze chorób rzadkich warto odnotować mukowiscydozę, chorobę Fabryego, pęcherzowe oddzielenie się naskórka i wiele, wiele innych skomplikowanie brzmiących. Smutne jest to, iż dotykają one głównie dzieci. Podłoże ich jest na ogół genetyczne a możliwość wyleczenia niewielka. Utrudnienie stanowi tu fakt, iż pacjęci są rozproszeni, nie zawsze też właściwie diagnozowani, a na rynku nie wiele jest tzw leków sierocych czyli adresowanych do pacjentów obarczonych rzadką chorobą. Koszty leczenia przekraczają możliwości przeciętnie sytuowanych rodzin, stąd też częste apele medialne do społeczeństwa z prośbą o umożliwienie pokrycia kosztownego leczenia zagranicznego. Choroby rzadkie znalazły się już w 2000 r. w uregulowaniach prawnych UE (w tym naszego Ministerstwa Zdrowia). Ten pożyteczny wkład unaocznił głębię problemów, z którymi borykają się chorzy i odnośnie resorty gospodarki kraju.

Pan mgr Bernard Burek skupił się na kwestiach ekonomicznych, a ściślej na papierach wartościowych postrzeganych jako forma oszczędzania i inwestycji. Prelegent wyszedł od informacji historycznej czyli faktu, iż giełda papierów wartościowych pojawiła się w Polsce już w 1817 roku. Obecna potransformacyjna zawiązała się w 1991 i opiera się na francuskich wzorcach. Słuchacze mogli też sobie utrwalić pojęcia podaży i popytu, a także wejść w arkana wiedzy o akcjach i obligacjach. Uzmysłowili sobie też, że ich nabywanie jest najbezpieczniejszą formą oszczędzania, ponieważ oprocentowanie kapitału jest tu zawsze wyższe od bankowego. Wykładowca zakończył lekkim i plastycznym uzmysłowieniem istoty hossy i bessy, posługując się wizerunkiem byka i misia. Ta bardzo praktyczna pigółka wiedzy ekonomicznej pozwoli być może umiejętnie pokierować własnymi finansami, a może nawet zaprowadzić do fortuny.

Oprawę muzyczną wieczoru zapewnił chór “LORETO”, który niedawno obchodził swój srebrny jubileusz. Jego członkowie, pod batutą pana Marcina Imiołka zainaugurowali swój występ znaną pieśnią “Gaude Mater Poloniae”, by potem sięgnąć po utwory z różnych okresów roku liturgicznego. Słuchacze mogli rozkoszować się harmonijnymi dźwiękami czterogłosowego śpiewu, a także oglądać fotograficzną dokumentację 25-letniego istnienia zespołu. W oklaskach zabrzmiała podzięka i dobre życzenia na dalsze lata aktywności.

Barbara Grzegorczyk

Zdjęcia: Życie Głogówka

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz: