Baner

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Smaki dobrego życia" - modernizacja kuchni oraz wyposażenie zaplecza kuchennego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku na potrzeby prowadzenia warsztatów kulinarnych" mająca na celu stworzenie warunków do prowadzenia warsztatów kulinarnych oraz informatycznych przez przystosowanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku do prowadzenia zintegrowanej działalności, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tło - tutaj jesteś

Głogówecka Akademia Wiedzy

5 czerwca, zajęcia GAW wynikające z terminarza wszechnicy.

Pierwszym prelegentem był mgr Łukasz Styś, ratownik medyczny goszczący już niejednokrotnie na akademii. Temat jego wystąpienia brzmiał “Anafilaksja, użądlenia, ukąszenia” i jako taki wpisywał się bardzo dobrze w okresie lata, kiedy narażeni jesteśmy na aktywność owadów pszczoło-osowatych. Prelegent posługując się obrazowym materiałem wizualnym, zaprezentował następstwa ukąszeń, a co najistotniejsze udzielił praktycznych rad dla owadzich ofiar. Warto zatem zapamiętać, iż należy newralgiczne miejsce przemyć wodą z dodatkiem szarego mydła, przyłożyć na 20 min zimny okład i obserwować reakcję ciała. W razie wystąpienia obrzęku należy podać antyalergiczny lek lub wapno musujące. Jeśli pojawią się objawy anafilaksji (bladość skóry, duszność, wymioty, zawroty głowy lub utrata przytomności) należy bezzwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe. Składniki jadu, którym infekują owady (peptydy) są toksyczne i mogą doprowadzić do śmierci. Osoby ze skłonnościami do tego typu alergii powinny nosić ostrzegawczą opaskę na przegubie dłoni.

Temat “Anna Frank, jej dziennik i amsterdamska kryjówka” zaprezentowała Barbara Grzegorczyk. Historia Anny, młodziutkiej żydówki, która przez okres dwu lat ukrywała się wraz z rodzicami i zaprzyjaźnioną rodziną w jednej z kamienic Amsterdamu, znana jest na całym świecie. Niezwykłe zapisy pamiętnikarskie zostały przetłumaczone na ponad 40 języków, stanowiąc wstrząsający dokument tzw. czasów pogardy. W toku osobistych zwierzeń dziewczynki odnajdujemy nie tylko realia życia ludzi wykluczonych, ale również bardzo ciekawy obraz przeistaczania się dziecka w kobietę. Na jednej ze stron dziennika czytamy “Chcę przynosić pożytek lub rozrywkę ludziom.… Chcę żyć nadal, również po śmierci”. Anna nie uratowała życia, zginęła w obozie Bergen-Belsen kilka miesięcy przed jego oswobodzeniem. Ojciec, Otto Frank, jedyny z grona ukrywających się, który przeżył obóz, wypełnił wolę córki i opublikował w 1947 roku ten niezwykły zapis. Amsterdamska historia lat 1942-1944 doczekała się też wersji filmowej.

O należytą oprawę muzyczną zatroszczył się tym razem Aleksander Gnilka, który opanował keyboard i zabawił słuchaczy wiązanką ciekawych melodii. Nastrojowe dźwięki młodego artysty spotkały się z przychylnym odbiorem studentów, o czym świadczyły gromkie brawa.

Na zakończenie słuchacze pobrali testy sprawdzające całoroczną wiedzę. To tradycyjna forma podsumowania cyklu wykładów. Ostatnie zajęcia przewidziane są na dzień 19 czerwca.

Barbara Grzegorczyk

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz: