Baner

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Smaki dobrego życia" - modernizacja kuchni oraz wyposażenie zaplecza kuchennego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku na potrzeby prowadzenia warsztatów kulinarnych" mająca na celu stworzenie warunków do prowadzenia warsztatów kulinarnych oraz informatycznych przez przystosowanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku do prowadzenia zintegrowanej działalności, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tło - tutaj jesteś

Dofinansowanie zadania pn. Kolory pogranicza

Miło nam poinformować, iż decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego wniosek pn. Kolory pogranicza, złożony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty do realizacji ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska we wnioskowanej kwocie EFRR 16.472,08 Euro.

Projekt skierowany jest na działania z dziedziny kultury i sztuki, rozwój współpracy partnerskiej pomiędzy mieszkańcami Głogówka i Vrbna pod Pradziadem oraz modernizację pracowni plastycznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Obraz: