Tło - tutaj jesteś

Dofinansowanie zadania pn. Kolory pogranicza

Miło nam poinformować, iż decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego wniosek pn. Kolory pogranicza, złożony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty do realizacji ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska we wnioskowanej kwocie EFRR 16.472,08 Euro.

Projekt skierowany jest na działania z dziedziny kultury i sztuki, rozwój współpracy partnerskiej pomiędzy mieszkańcami Głogówka i Vrbna pod Pradziadem oraz modernizację pracowni plastycznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Obraz: