Baner

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Smaki dobrego życia" - modernizacja kuchni oraz wyposażenie zaplecza kuchennego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku na potrzeby prowadzenia warsztatów kulinarnych" mająca na celu stworzenie warunków do prowadzenia warsztatów kulinarnych oraz informatycznych przez przystosowanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku do prowadzenia zintegrowanej działalności, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tło - tutaj jesteś

Głogówecka Akademia Wiedzy

8 maja to termin kolejnego spotkania studentów GAW.

Pierwszym prelegentem był mgr Kamil Adamus, historyk zatrudniony w opolskim Muzeum Diecezjalnym, który skupił się na “Dziejach dzwonów głogóweckiej fary”. Dzięki protokołom wizytacji biskupich odbytych w naszej parafii mamy dość dobrą wiedzę o posiadanych w przeszłości dzwonach. Warto zatem zapamiętać, że najstarszym powstałym w 1704 r. a istniejącym i czynnym do dziś dzwonem jest sygnaturka informująca o śmierci, której patronuje św. Barbara. Żywotność dzwonów przerywały pożary trawiące substancję materialną miasta i wojny, podczas których dochodziło do ich rekwizycji na cele zbrojeniowe. Dzwony podlegały ocenie jakości historycznej dokonywanej przez konserwatorów zabytków i klasyfikowane były w kategoriach ABC. Dzwony szczególnie cenne (kategoria C) bywały chronione i nie podlegały przetopieniu. Prelegent demonstrował całą serię ciekawych fotografii upamiętniających radosne momenty ich poświęcenia lub bolesne wywozy rekwizacyjne (ostatnie w 1942 r.), po których na miejscu zostawały tylko żelazne serca. Aktualne dzwony naszej fary wykonane zostały ze stali w 1958 r. i znajdują się w dość opłakanym stanie technicznym. Dzięki historycznej dociekliwości prelegenta słuchacze mogli uzmysłowić sobie istotę żywotności dzwonów jako jednego z komponentów nasej wiary.

Drugi wykład zawdzięczamy proboszczowi ks. Ryszardowi Kinder, który mówił o “Fundacji nowych spiżowych dzwonów dla kościoła parafialnego”. Rodzajem introdukcji okazało się wyznaczenie miejsca dzwonu w rozumieniu teologicznym. Należy je postrzegać jako wyraz sumienia ludzi wierzących i traktować jak materialny element wiary. Prelegent poinformował o odbytej niedawno ekspertyzie fachowców, która wykazała, iż jakość zakupionych w 1958 r. jest wątpliwa. Wykonano je wówczas z tańszej stali, a nie ze spiżu (stop miedzi i cyny) gwarantującego szlachetny dźwięk i długą żywotność. Ufundowanie nowych dzwonów wydaje się zatem sensowne również przed planowanym restaurowaniem elewacji kościoła i koniecznością wykuwania otworów w wieży umożliwiających montaż dzwonów. Parafia zamówiła w ludwisarskiej firmie Jana Telczyńskiego z Przemyśla cztery nowe dzwony spiżowe. Ich patronami będą św. Florian, św. Bartłomiej, św. Józef i Najświętsza Maria Panna. Fundatorami tego ostatniego będą parafianie, którzy mogą w dniu Bożego Ciała złożyć odnośne ofiary pieniężne (lub stosowne kruszce) i wpisać się do księgi darczyńców. Po odlaniu dzwony zostaną uroczyście przez biskupa poświęcone, a po dwumiesięcznym wystawieniu w kościele 8 grudnia br. zawieszone. To ważny i radosny moment dla naszej parafii, dowodzący iż żyjemy w czasach stabilizacji i spokoju, bo tylko w takich momentach myślało się o tworzeniu nowych dzwonów.

Wieczór wiedzy umiliły uczennice kl. VI c Szkoły Podstawowej Nr. I M. Myga, E. Torka i N. Staffa, które zaprezentowały dowcipne teksty wykonane w gwarze śląskiej. Były to trafne spostrzeżenia dotyczące sąsiedzkiego wścibstwa i zmian zachodzących w obyczajowości naszych emigrantów. Uczennice przygotowała mgr B. Przybylska.

Barbara Grzegorczyk

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz: